Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší školy

Základní škola a mateřská škola Kunovice je malá, vesnická škola, umístěná ve staré budově z roku 1875. Její součástí je mateřská škola, která se nachází v novější přístavbě z roku 1984. Škola má dvě učebny, místnost pro školní družinu, malou tělocvičnu – hernu, dvě místnosti pro MŠ a školní kuchyň s jídelnou. Ke škole patří školní zahrádka, v níž jsou umístěny dětské prolézačky a pískoviště. Tu děti využívají především o velké školní přestávce a při odpoledních činnostech školní družiny.

Základní škola Kunovice je malotřídní škola. Výuka probíhá ve dvou třídách. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3., 4. a 5. ročník. Ve škole vyučují v současné době dvě učitelky. Třídní učitelka druhé třídy je současně ředitelkou školy. O volný čas dětí po vyučování se stará vychovatelka školní družiny. V mateřské škole vyučují 2 učitelky.

Základní škola a mateřská škola Kunovice, okres Vsetín, příspěvková organizace
Kunovice 43, 756 44 Loučka
Telefonní číslo: 571 640 245, 604 623 906

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Beránková
IČO : 70912181
REDIZO : 600 149 901
E-MAIL :
zskunovice@iol.cz