Informace pro rodiče dětí v MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ v Kunovicích oznamuje rodičům, že podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 3. května 2017 v době od 11 hod do 15 hod v ředitelně školy.
Zákonný zástupce předloží originál rodného listu dítěte a potvrzení praktického lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
                                                                                                         Mgr. Irena Cmerková. ředitelka školy

Provozní doba
6,30- 16,00

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata je stanovena ve výši 130kč za měsíc
Úplata se provádí bezhotovostně- trvalým příkazem z účtu, v tomto případě si rodič musí zadat trvalý příkaz již k 10.dnu v měsíci, aby mohla být transakce uskutečněna a částka fyzicky převedena do 15.dne v měsíci

Způsob omlouvání a odhlašování dětí
Nepřítomnost dítěte musí zákonní zástupci, pokud je známá předem, zaznamenat do sešitu v šatně dětí, nebo ústně omluvit učitelkám.
Pokud není známá předem tak telefonicky na čísle 773 110 212
Odhlášení a přihlášení stravy je možno den předem do 12h. na tel. čísle 571 640 264
Pokud dítě z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít a to v době od 11,00 hod do 11,30 hod.do školní kuchyně

Co Vaše dítě potřebuje do Mš
- tepláčky, legíny
- papuče
- umělohmotný hrníček
- oblečení vhodné k pobytu venku (dle ročního období)
- náhradní oblečení ( do skřínky)

Bezpečnost dětí
Zákonní zástupci mají povinnost předat dítě učitelce
Do Mš patří dítě zdravé, při pozorování onemocnění u dítěte může učitelka dítě do Mš nepřijmout v zájmu ochrany zdraví dětí.

Změny

Prosíme, nahlašujte učitelkám každou změnu týkající se dítěte např. zdravotní stav, adresu, tel.číslo. Je potřeba, aby Vaše tel.čísla byla platná, abychom Vás mohli kontaktovat  v případě potřeby.

Kontakt do MŠ
773 110 212