Informace pro rodiče dětí v MŠ

Provozní doba

6:30 - 16:00

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena ve výši 130 Kč za měsíc.
Úplata se provádí bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu), v tomto případě si rodič musí zadat trvalý příkaz již k 10. dnu v měsíci, aby mohla být transakce uskutečněna a částka fyzicky převedena do 15. dne v měsíci.

Způsob omlouvání a odhlašování dětí

Nepřítomnost dítěte musí zákonní zástupci, pokud je známá předem, zaznamenat do sešitu v šatně dětí, nebo ústně omluvit učitelkám.
Pokud není známá předem tak telefonicky na čísle 773 110 212
Odhlášení a přihlášení stravy je možno den předem do 13h. na tel. čísle 571 640 264
Pokud dítě z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít a to v době od 11:00 hod do 11:30 hod. do školní kuchyně

Co Vaše dítě potřebuje do MŠ

- tepláčky, legíny
- papuče
- umělohmotný hrníček
- oblečení vhodné k pobytu venku (dle ročního období)
- náhradní oblečení (do skřínky)

Bezpečnost dětí

Zákonní zástupci mají povinnost předat dítě učitelce.
Do MŠ patří dítě zdravé, při pozorování onemocnění u dítěte může učitelka dítě do MŠ nepřijmout v zájmu ochrany zdraví dětí.

Změny

Nahlašujte prosím učitelkám každou změnu týkající se dítěte např. zdravotní stav, změnu adresy nebo telefonního číslo. V případě potřeby, buďte dostupní na uvedeném telefoním čísle aby jsme Vás mohli kontaktovat.

Kontakt do MŠ

773 110 212