Zaměstnanci školy

ŘEDITELKA ŠKOLY :
Mgr. Irena Cmerková

ÚČETNÍ ŠKOLY :
Anna Hrušková

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY :
Dana Dohnalová

TŘÍDNÍ UČITELÉ :

Mgr. Irena Cmerková,
Lenka Stavinohová

OSTATNÍ UČITELÉ :
Mgr. David Cmerek
VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Korina Skýpalová
UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Monika Hrušková, Andrea Mikuláštíková

KUCHAŘKA :
Pavla Bařinová

ŠKOLNICE :
Jitka Pavlištíková