Základní škola

18. čer
2017
Spaní ve škole a pěvecká soutěž Superstar

Spaní ve škole je jednou z posledních tradičních akcí pořádaných v závěru školního roku. Hlavním smyslem této u dětí oblíbené akce je rozloučit se se spolužáky pátého ročníku nebo žáky,kteří odcházejí na jinou školu. Součástí večera byla  pěvecká soutěž Superstar, ve které


4. čer
2017
Projektový den - dopravní výchova a jízda zručnosti na kole -.24.5.2017

Součástí prevence rizikového chování dětí a mládeže je také dopravní výchova, jejímž cílem je omezit rizikové chování dětí v silničním provozu. Součástí dopravní výchovy jsou pravidelné návštěvy dopravního hřiště, při kterých žáci 4. ročníku mohou získat průkaz cyklisty. Jednotlivá témata dopravní


4. čer
2017
Školní výlet do archeoskanzenu v Modré - 31.5.2017

Letošní školní výlet jsme naplánovali na středu 31.5.2017. Rozhodli jsme se navštívit archeoskanzen v Modré, sladkovodní a botanickou expozici v Modré a nedaleký Velehrad. Archeoskanzen nám představil Velkomoravské sídliště,jeho historii a život obyvatel. V areálu Živá voda jsme se zase seznamovali s


25. duben
2017
Den Země - 21.4.2017

V pátek 21. dubna 2017 probíhalo vyučování na naší škole v duchu oslav svátku Dne Země. Přemýšleli jsme, co dáme naší Zemi k svátku. Rozhodli jsme se vyrobit jí Strom přání, do kterého každý vymyslel, napsal a nakreslil své vlastní


10. duben
2017
Projektový den - Velikonoce a vítání jara, 7.4.2017

V pátek 7. dubna 2017 proběhl na naší škole projektový den zaměřený na tradice, zvyky a symboly v období Velikonoc. Zahájili jsme jej v obou třídách společným vyprávěním o významu Velikonoc, které jsou pro křesťany připomínkou vzkříšení J. Krista a tedy