Školní družina

Pravidla chování ve školní družině, které si děti sestavily společně s p. učitelkou: 1. Všichni jsme kamarádi a pomáháme si. 2. Navzájem se respektujeme, neubližujeme druhým. 3. Jsme ukáznění! 4. Dodržujeme pokyny paní učitelky. 5. Udržujeme pořádek a vše si po sobě uklízíme. 6. Nezapomínáme zdravit, požádat a poděkovat.