Informace pro rodiče žáků ZŠ

Srdečně Vás zveme na tradiční školní karneval, který se uskuteční v neděli 7.2.2016 v době od 13.30 do 16.30 hodin v hostinci Na Rozcestí.
Prosíme rodiče o příspěvky do tomboly, které budeme vybírat do 29. ledna 2016.

Pololetní vysvědčení bude žákům vydáno ve čtvrtek 28. ledna 2016 v poslední vyučovací hodině.
V pátek 29. ledna 2016 mají žáci jednodenní pololetní prázdniny a hned po nich v době od 1.2. do 5.2.2016 následují jarní prázdniny.
Třídní schůzky ZŠ se budou konat ve čtvrtek 14. ledna 2016 v době od 14 do 16.30 hodin. V této době budou podávány individuální informace o prospěchu žáků.
 


Upozorňujeme na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.
Zápisy se budou konat ve všech základních školách od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017.
Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.
Přesné datum zápisu na naší škole bude včas oznámeno.